Welkom Vlaanderen

Deze blog is aangemaakt om Vlaanderen op de hoogte te stellen van een revolutionaire behandelingsmethode van kanker.

zondag 20 april 2008

Misschien wat minder goed nieuws???

Vorige week donderdag 10 april nog eens onder de scanner gegaan. De dokter bij wie ik daarna op consultatie mocht gaan, had niet zo heel goed nieuws voor mij. Blijkbaar zagen ze plekjes op mijn longen die er de vorige keer niet waren. Zij vergeleken het met de scan van 19 maart 2007 net voor mijn chemo-kuur begon. Daar waren grotere vlekken op te zien, die verdwenen waren na de chemo-kuur. Daaruit concludeerden de specialisten dat dit wel eens uitzaaiingen zouden geweest zijn. Nu zijn er dus minuscuul klein plekjes te zien. Die moeten in het oog gehouden worden. Ze mogen niet groter worden. Daarom is er binnen 2,5 maand (eind juni) weer een PET-scan geprogrammeerd. Als die plekjes daarop kleuren, zijn ze groter geworden. Dan is er weer een chemo kuur nodig. Dit is dan wel echt een test om te zien of de natriumbicarbonaat zijn werk doet. Op 1 april had ik mijn laatste bica infuus. Drie flesjes. Mijn arts heeft het interval op 4 weken gebracht in plaats van 3. Normaal gezien moet ik eind april teruggaan. Ik denk dat ik toch vroeger zijn advies zal moeten inwinnen omtrent het resultaat van de CT-scan. Ik voel me nochtans heel goed, misschien is het vals alarm. Ik probeer me niet ongerust te maken op voorhand. We zullen wel zien. Er bestaan toch alternatieven voor die verdomde chemo. Een tweede beurt zie ik helemaal niet zitten.

maandag 10 maart 2008

Forums

Ben op het forum geweest dat Anoniem in een reactie op mijn vorige blogsessie gaf. Ik heb me voorgenomen om mij niet meer op zulke forums te laten zien. Die welles nietes spelletjes en scheldpartijen die daar gebeuren leveren toch niets op. Ook denk ik eraan om deze blog op te doeken. Zij levert toch niet het resultaat op, dat ik ermee beoogde. Weinig tot geen reacties uit Vlaanderen en ook negatieve reacties uit Nederland. Wat in Nederland aan de gang is i.v.m. Simoncini en zijn aanhangers zou ik niet willen laten overwaaien naar België. Slapende honden niet wakker maken...
Dit heb ik nog wel gevonden op het forum:

Toediening natriumbicarbonaat bij kanker risicovol
Het geven van natriumcarbonaat infusen bij kwetsbare patiënten is riskant en zinloos. Dit concluderen twee arts-deskundigen die op verzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) rapporten uitbrachten. De IGZ vroeg om het advies toen vorig jaar een kankerpatiënte in het VUMC overleed nadat zij in een Bilthovense kliniek natriumbicarbonaat toegediend had gekregen. Deze kliniek is inmiddels onder druk van de IGZ met deze behandeling gestopt en zal deze ook niet hervatten. Overigens staat nog steeds niet vast of de patiënte als gevolg van de natriumbicarbonaat therapie is overleden. Het openbaar ministerie heeft dit nog in onderzoek.

Op basis van de deskundigenrapporten is de inspectie allereerst tot de conclusie gekomen dat er geen wetenschappelijk onderbouwde informatie bestaat die rechtvaardigt dat natriumbicarbonaat aan kankerpatiënten wordt voorgeschreven buiten het in de bijsluiter omschreven indicatiegebied. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs waaruit blijkt dat de therapie kanker geneest of terugdringt.

De inspectie concludeert dat het toedienen van natriumbicarbonaat zelfs risico's oplevert voor patiënten met hoge bloeddruk, patiënten met long, hart en nierafwijkingen en voor kankerpatiënten. Zeker als niet ook dagelijks een aantal bloedwaarden van de patiënt voor tijdens en na de behandeling worden gecontroleerd. De balans van het lichaam kan bij het toedienen van grote hoeveelheden volledig ontregeld raken. Dat kan bij ernstig zieke mensen mogelijk leiden tot schade aan organen. Bij zieke mensen is er eigenlijk sprake van onverantwoorde zorg als de toediening van dit product zonder controle wordt toegepast.

Gezien deze risico's en gezien het feit dat er geen enkele wetenschappelijke onderbouwing is voor de effectiviteit van natriumbicarbonaat bij kankerpatiënten buiten het omschreven indicatiegebied is de inspectie van oordeel dat artsen deze behandeling niet dienen toe te passen. Passen artsen deze behandeling toch toe en/of krijgt de inspectie hierover meldingen, dan zullen deze uiteraard worden onderzocht, waarbij het hierboven vermelde standpunt zwaar zal meewegen. De gang naar de tuchtrechter zal daarbij niet worden geschuwd.


Weer het argument dat er geen wetenschappelijk bewijs is van de effectiviteit van bica. Waarom is er geen wetenschappelijk onderzoek naar bica en kanker. Wie voert zo een wetenschappelijk onderzoek uit naar effectiviteit van medicaties? Juist, de fabrikanten van medicaties. Van belangenvermenging gesproken? Het verhaal over de onderzoeken naar de effectiviteit van de antidepressiva kon men hier in België in de dagbladen lezen.
Zijn er wel eens vragen gesteld bij het geven van chemotherapie aan zeer zwaar zieke kankerpatiënten? Men mag dus wel vergif geven dat ons weerstandssysteem ondermijnt en zo ook de mogelijkheid om te genezen, maar geen middel dat weinig of geen nevenwerkingen heeft maar niet wetenschappelijk onderzocht... Snappen wie snappen kan...

zaterdag 1 maart 2008

Still alive and kicking

't Is een tijdje geleden, dat ik nog eens geblogd heb. Ik ben nog steeds springlevend en heb het redelijk druk met mijn werk en gezinsleven. Woensdag 20 februari nog eens infusen bica gehad. Dokter had de drie flesjes in één baxter gespoten om het sneller te kunnen laten lopen, maar het duurde nog lang hoor. In plaats van de vitamine C, heb ik terug foliumzuur gekregen. Eén capsule per dag. Verder neem ik nog 2 homeopathische granules Nux Vomica 30CH per dag. Beide middelen heb ik al eens tijdens mijn chemo genomen.
De dokter wist me ook te vertellen dat die avond op Nederland 2 een uitzending was over Dokter Simoncini. Heb die uiteraard bekeken. Mooie getuigenissen van Marion en Marjolein, ik bewonder ze voor hun moed. Het enige wat de tegenstanders konden aanvoeren als tegenargument was het feit dat er geen wetenschappelijk studie is geweest waar de ene groep geen bica kreeg en een andere wel. Mijn vraag is dan of dit wel gebeurt met chemotherapie????
Gisteren zelf nog een darmspoeling gedaan met bica. Binnen een tiental dagen nog eens voor een infuus en drie weken daarna nog eens. Daarna zullen de intervallen tussen twee beurten langer duren.
Ik hou jullie op de hoogte.

zondag 17 februari 2008

Waarom ik in de schimmeltheorie geloof...

Via internet heb ik me wat geïnformeerd over candida-besmetting. Mensen met zulke besmetting blijken meestal problemen te hebben met de darmen. En hebben intolerantie tegen bepaalde voedingsmiddelen, zoals melkproducten... Zou dat mijn lactose intolerantie ook niet verklaren, dan? Als je het candida dieet bekijkt is het best dat je melkproducten mijdt, suiker, gistbrood, kortom alles wat schimmelvorming bevordert. Antibiotica zijn ook niet goed voor de darmflora. Als je het goed nagaat, wordt hetzelfde ook aanbevolen door het alfa-dieet, dat eigenlijk ontwikkeld is door iemand die verschillende familieleden heeft verloren aan kanker en zelf wilde vermijden dat hij er ook slachtoffer van werd. We krijgen van overal berichten dat veel van de producten die er tegenwoordig worden gemaakt kanker veroorzaken. De schimmeltheorie gaat ervan uit de tumoren eigenlijk een natuurlijke reactie zijn tegenover indringers in het menselijk lichaam. Maar toch wordt kanker te lijf gegaan met nog eens meer chemische troep. De reguliere medische wereld schijnt het menselijke lichaam zwaar te onderschatten. Het is niet alleen hoog tijd dat de mens gaat stoppen met de aarde te vernietigen met allerlei toxische stoffen (denk maar aan de opwarming van de aarde). Hetzelfde geldt voor zijn eigen lichaam. Ik denk dat iedereen zich daarvan bewust is, maar er niets wil of kan aan doen, wellicht onder druk van de (farmaceutische) industrie en het daarmee gepaard gaande grote geld...
Meer nog, mensen die een ander spoor willen opgaan worden ernstig belemmerd. Dat alles allemaal zo complex en problematisch is geworden, is enkel maar te wijten aan de mens zelf. En dat geldt ook voor het menselijk lichaam en zijn omgeving...

zaterdag 9 februari 2008

Waarom ik in de schimmeltheorie geloof: voorgeschiedenis

Zo een vijfentwintig jaar geleden kreeg ik te horen dat ik leed aan colitis ulcerosa. Verschillende redenen dreven mij ertoe om mij niet te laten behandelen volgens de reguliere geneeskunde. De coloscopie die ik onderging om die darmaandoening te constateren was een ware marteling. De behandeling die ik toen kreeg met lavementen en medicamenten brachten geen verbetering, integendeel zelfs. Op aanraden van mijn schoonouders, die zich met natuurvoeding en -geneeskunde bezighielden, begon ik met een macrobiotisch dieet. Zij moesten mij niet echt erg overtuigen om dit te doen. Ik was al op vroegere leeftijd in contact gekomen met natuurgeneeswijzen. Mijn grootvader was een natuurmens. Zelf had ik al het boek van Mellie Uyldert aangeschaft. Tijdens mijn dieet las ik veel over macrobiotiek. Enkel dit strenge dieet bleek niet echt te helpen, maar ik was wel overtuigd dat gezonde voeding heel belangrijk is. Ik schakelde over op klassieke homeopathie. De uitgangspunten trokken me wel aan, maar het vinden van het juiste middel is geen sinecure. Mijn toestand was redelijk stabiel, maar echt klachtenvrij geraakte ik niet. Dit bereikte ik pas toen ik in contact kwam met een arts met een opleiding in chinese accupunctuur die me aanraadde om te stoppen met het nuttigen van melkproducten. Volgens hem had ik lactose intolerantie. Ik was meer dan 10 jaar klachtenvrij. Begin vorig jaar werd er echter darmkanker vastgesteld. De accupuncturist was ondertussen plotseling overleden tijdens een operatie voor spataders, en omdat zijn echtgenote, die zijn praktijk had overgenomen, me niet kon helpen, heb ik me noodgedwongen laten behandelen door de reguliere geneeskunde. Gevolg: mijn hele dikke darm op 15cm endeldarm na verwijderd. Er waren microscopisch 'uitgedoofde' haarden van colitis ulcerosa gevonden en om de kans op herval in te perken, werd niet alleen de tumor verwijderd, maar moest de rest er ook aan geloven. Naar het verhaal van lactose intolerantie werd niet geluisterd. Ik wilde op alternatieve wijze de gevolgen van de chemotherapie beperken en kwam zo in contact met nog een andere alternatieve arts die me ozontherapie gaf in combinatie met homeopathie en andere natuurlijke voedingssupplementen. De chemotherapie was desondanks toch zwaar en om een herval en een nieuwe chemotherapie te vermijden bracht hij me in contact met de theorie van Simoncini. Ik was er dadelijk voor gewonnen. In mijn volgende blog sessie doe ik uit de doeken hoe het plaatje nu in mekaar past. CU then...

zaterdag 2 februari 2008

Nederlandse pers contacteert me

Een paar dagen geleden kreeg ik een mail van een Nederlandse journalist. Hij is bezig met een artikel te schrijven over de behandeling van Dokter Simoncini. Aanvankelijk was ik wat argwanend, maar ik ben te rade gegaan bij Ton en die heeft me gerustgesteld, want hij heeft ook contacten met de journalist. Ik wil mijn medewerking wel verlenen en op zijn vragen antwoorden, maar ik wil mijn anonimiteit wel behouden.
Mijn bedoeling is aan mensen die er belang bij hebben te laten weten dat er toch nog alternatieven zijn in het gevecht tegen kanker. Ben zelf al jaren bekend in de alternatieve sector, maar nog niet in het kader van kanker.
Vorig jaar moest ik er zelf toch wel naar op zoek gaan en heb het wel gevonden. Tegelijkertijd kwam ik ook in contact met het bloggen (wat doe je allemaal op slapeloze nachten tijdens een chemotherapiekuur) en beide zaken gecombineerd om lotgenoten deelachtig te maken van mijn ontdekkingen!!!
Blijf deze blog volgen...

vrijdag 1 februari 2008

Een maand aan het werk

We zijn ondertussen een maand terug aan het werk. Alles verloopt vlotjes. Eergisteren nog drie infusen NaHCO3 gehad (8,4%). Ik blijf het goed verdragen. Er blijken andere patiënten te zijn die die hoge concentratie niet echt goed verdragen. Zij krijgen een meer verdunde oplossing. Afspraak binnen drie weken voor een volgende beurt.